Werken

Hele getallen | 2e editie    
Reken-wiskunde-didactiek | meten en meetkunde    
Reken-wiskunde-didactiek | verhoudingen en procenten    
Reken-wiskundedidactiek    
Rekenwijzer    
Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen    

Reeksen

Reken en wiskundedidactiek

Hele getallen | 2e editie    
Meten en meetkunde | 2e editie    
Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen