Werken

Je bent er geweest    
Je moet toch wat als je klein bent    
Lieverdjes
Moeten we dan alles goedvinden?    
Vergeet het kind niet