Werken

Ontwikkeling door onderzoek    
Vitaliteit in processen van collectief leren