Werken

Helden, bezetters en bevrijders    
Op het slagveld van Napoleon    
Taferelen uit de geschiedenis