Werken

Beschouwingen over het pad van de monnik
Beschouwingen over het Pad van de Monnik. Het Jezusgebed | II
De 22 mysterien van de Christelijke weg
Drie levens in een leven. Alchemistische roman
Geestelijke adem
Het pad van alchemistische fusie
Lering van het innerlijk Licht
Praktische alchemie
Volg Mij