Werken

De Groninger Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1596-1970)    
Recht en drama