Werken

Aantekeningen ter nagedachtenis aan mijn meester Caeiro
Als het hart kon denken, stond het stil    
Een mekka voor veinzers    
Het heele leven is toch verloren