Werken

De ondraaglijke blankheid van het bestaan    
Ik zal leven