Werken

Dirigeren is geen beroep maar een roeping
Een nuchtere romanticus