Werken

Christus op aarde    
Commentaar op het Nieuwe Testament | Derde serie    
De Bergrede    
De kleur van Kerst    
Filippenzen    
Galaten    
Het evangelie van Gods Zoon    
Het geheim van Jezus' namen    
Het kompas van het christendom    
Kroongetuigen van het evangelie    
Lucas    
Marcus    
Matteus    
Open testament    
Paulus    
Romeinen    
Tessalonicenzen    

Reeksen

Commentaar op het Nieuwe Testament

1, 2 en 3 Johannes    
2 Korintiers    
Het evangelie van Gods Zoon    
Johannes    
Paulus    
Tessalonicenzen    

Commentaar op het Nieuwe Testament Derde serie Afdeling Evangelien

Christus op aarde    
Lucas    
Marcus    
Matteus    

Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie, Afdeling Brieven aan Paulus

1 Korintiers    
Efeziers    
Filippenzen    

Uitgevers

VBK Media