Werken

En toen stond het opeens op papier
Grenzen