Werken

Bestuursprocesrecht
Leerstukken van bestuursprocesrecht    
Voortgaande heroverweging    

Reeksen

Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur

Bestuursprocesrecht
Burgerlijk procesrecht    
Strafprocesrecht