Werken

De gesubrogeerde verzekeraar in het schadeverzekeringsrecht
FD okay | organisatiegebonden taken    

Reeksen

ACIS-serie

Consument en verzekering
De aansprakelijkheidsverzekering    
De arbeidsongeschiktheidsverzekering
De gesubrogeerde verzekeraar in het schadeverzekeringsrecht
De juridische aspecten van het Klachteninstituut FinanciĆ«le Dienstverlening (Kifid) anno 2015    
De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief    
De verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent    
De zorgverzekering
Enige vraagstukken van verzekeringsdekking
Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden    
Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude
Marktfalen bij tussenpersonen
Naar een (doorlopende) generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen
Premiebetaling in het verzekeringsrecht    
Vrijheid verzekerd?