Werken

Beelden van de professional    
De brede basis van het sociaal werk    
Ethisch actorschap    
Morele spanningsvelden in het ambulant sociaal werk    
Professionaliteit: een model van kern en context (black and white hardcover)

Reeksen

Ethiekwerk

Ethisch actorschap    
Moresprudentie in de praktijk