Werken

A child wants nice and no mean numbers
A child wants nice and no mean numbers
Common sense: Boycott Holland
De eenvoudige wiskunde van Jezus
Democratie en staathuishoudkunde
Democratie met en door Wetenschap
Een kind wil aardige en geen gemene getallen
Elegance with substance    
Festival van ongehoorde ideeen
Forum Theory & A National Assembly of Science and Learning
Forum Theory & A National Assembly of Science and Learning
Foundations of Mathematics. A Neoclassical Approach to Infinity
Tellen en rekenen met tig    
The simple mathematics of Jesus