Werken

Het mysterie van Jezus in het Johannesevangelie    
Ons menszijn dankbaar aanvaarden    
Zalig de zachtmoedigen