Werken

Daniel    
De dagen van Noach    
De vrouw van...    
Haggai en Zacharia    
Hosea    
Joel en Amos    
Jona    
Maleachi    
Nahum, Habakuk en Zefanja    
Obadja en Micha    

Reeksen

De Bijbel open

Jona    
Jozua    
Maleachi    
Nahum, Habakuk en Zefanja    

Pastorale gedachten

De vrouw van...    
Ook zij horen erbij    

Studium Generale reeks

De dagen van Noach    

Telos

Als glas in de zon    
Daniel    
De Geest van God    
Dit is mijn troost    
Elk kind heeft een biddende moeder nodig    
Haggai en Zacharia    
Hart en ziel    
Hosea    
Huwelijk - verbond voor het leven    
In Zijn schaduw    
Inzicht in vijfdimensionaal bewustzijn    
Joel en Amos    
Leven door de Geest    
Onthullingen over het Nieuwe Lemurië    
Spirituele boodschappen voor de transformatie naar de vijfdimensionale wereld – Telos 2
Windveren