Werken

Een tuin vol vogels    
Het mooiste Nederland    
Kan een regenworm ook verzuipen?    
On transparent zebra fish and antibiotics from the forest
Over doorzichtige zebravissen en antibiotica uit het bos
Van hommel tot hooiwagen    
Waarom heeft een vogel geen tanden?    
Waarom krijgt een specht geen koppijn    
Waarom spreeuwen bloemen plukken en trillende muizen slimmer zijn.    
Why starlings pick flowers and vibrating mice are smarter