Werken

Tendens | Handel en verkoop vmbo 2 KBG | Bronnenboek    
Tendens | Mode en commercie; Deel 1 basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg | Bronnenboek    
Tendens Mode en Commercie | 1 t/m 6 | Instructie-werkboek 1    

Uitgevers

Edu'Actief