Werken

Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding    
Historische wortels van het recht

Reeksen

Ars Aequi Klassiekers

Historische wortels van het recht