Werken

Compendium Financieel Recht
Financiële sector en internationaal privaatrecht | Financieel Juridische Reeks - 3    
Internationaal privaatrecht en financiele transacties
Interventie bij banken en verzekeraars
Onderneming en financieel toezicht    
Vermogensscheiding in de financiële praktijk
Vermogensscheiding in de financiële praktijk    

Reeksen

Bankjuridische reeks

Banken en witwassen
Collectieve acties in de financiële sector    
Factoring
Financieringsmaatschappijen
Geheimhouding en verschoning in het effectenrecht
Geldige effecten
Handelsplatformen
Integriteitsregelgeving in de financiële sector
Internationaal privaatrecht en financiele transacties
Legal opinions in de Nederlandse praktijk
Mededingingstoezicht op financiële markten
MiFID | 55
Misbruik van voorwetenschap het juridische kader
Nederlands-Antilliaans recht
Prospectusaansprakelijkheid
Securitisatie in Nederland
Toezicht op trustkantoren
Vermogensscheiding in de financiële praktijk
Wettelijke informatieverplichtingen van financiële instellingen

Compendia

Compendium Financieel Recht

Financieel Juridische Reeks

Algemene Bankvoorwaarden 2017    
Betaaldiensten 2.0    
Crowdfunding    
Effecten- en derivatenclearing    
Factoring    
Financiële sector en internationaal privaatrecht | Financieel Juridische Reeks - 3    
Grensoverschrijdende insolventie
Juridische aspecten van contant geld    
Kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken    
Klantbelang centraal    
MiFID II    
Reclame- en marketingregels in de financiële sector | 2 | Financieel Juridische Reeks    
Uitbesteding in de financiele sector
Vermogensscheiding in de financiële praktijk    

Hazelhoff centre for financial law

Bank recovery and resolution    
Interventie bij banken en verzekeraars
New Bank Insolvency Law for China and Europe    
New Bank Insolvency Law for China and Europe | Volume 1: China    
New Bank Insolvency Law for China and Europe | Volume 2: China    

Onderneming en recht

Aansprakelijkheid in de financiele sector    
Aanvullen van subjectieve rechten    
Als de (stille?) noodklok luidt...    
Bancaire zekerheid    
Bancaire zekerheid
Bindend advies    
Borgtocht    
Cessie
Christels koers    
Contractsoverneming    
Credits claims    
De bestrijding van faillissementsfraude    
De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener jegens de niet-particuliere cliënt    
De eenzijdige rechtshandeling    
De faillissementspauliana    
De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht    
De kredietcrisis    
De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht tussen 1940 en 1992    
De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht in de lange 19e eeuw    
Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking    
Faillissementsfraude    
Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief    
Going Dutch    
Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen    
Groepen van contracten    
Handboek Beleggingsondernemingen    
Handboek beleggingsondernemingen    
Handboek beursgang    
Handboek beursgang
Handboek onderneming en aandeelhouder    
Handboek onderneming en aandeelhouder
Het akkoord    
Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht    
Kartelschade    
Levering en verpanding van toekomstige goederen
Marktmisbruik    
Naar een beperkte aansprakelijkheid van financiële toezichthouders    
Natrekking door onroerende zaken    
Nijmeegs Europees Privaatrecht    
Onderneming en ADR    
Onderneming en beloning    
Onderneming en financieel toezicht    
Onderneming en pensioen    
Onderneming en pensioen
Onderneming en sanctierecht    
Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als bronnen van verbintenissen    
Overeenkomst en insolventie    
Pensioen 2020    
Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht    
Publieke belangen in het mededingingsrecht    
Rechtsgevolgen van stille cessie    
Rechtsverherhoudingen tussen particulieren en de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden    
Stil pandrecht op vorderingen op naam    
Tenietgaan van beperkte rechten    
The creation of a European law of contracts    
The influence of EU law on national private law    
Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen    
Toerekening van kennis aan rechtspersonen    
Verrekening door de fiscus    
Vertrouwen in het burgerlijke recht    
Verzekering en ADR    
Verzekering ter beurze    
Verzekering ter beurze, coassurantie in theorie en praktijk    
Zaaksvervanging