Werken

21 graduation projects | 2008-2009    
Als de ramshoorn schalt    
Als u de zoon van God bent    
De Bijbel lezen met rabbi Jezus    
De koe, milieuramp of Godsgeschenk?
De stenen spreken    
De struikelstenen van Heidelberg    
De weg naar de levensboom    
Duurzame warmte en koude    
Een Bijbel zonder ziel?    
God heeft de Onaanraakbaren lief    
Graduation Projects    
Het meisje met de hoge hakken    
Het mysterie van de honingbij    
Inzicht in 666 en mysterie Babylon
Kristallnacht en Kamp Westerbork    
Lilien tekent twaalf geloofshelden    
Music, space and architecture    
Pieter Rixtel (1643-1673)    
Schatgraven in Genesis 1-3
The donkey of the Good Samaritan    
Waarom schiep God de ezel?    
Want het is een getal van een mens    
Wie kan Rachel troosten?    
Zittend aan de voeten van rabbi Jezus    

Reeksen

Haerlem Reeks

Bevestigend aanraken en contact
Haarlem als Hollands Jeruzalem    
Misdaad en straf in een Hollandse stad: Haarlem, 1245-1615    
Nieuw leven    
Pieter Rixtel (1643-1673)    
Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem (1572-1573)