Werken

Amsterdam Urban Jungle    
De gierzwaluw    
De wilde stad    
Het Amsterdamse beestenboek    
Meerkoet    
Natuurlijk Amsterdam    

Reeksen

De vogelserie

De bergeend    
De fuut
De gierzwaluw    
De goudvink    
De grutto    
De huismus    
De kauw    
De kievit    
De koekoek    
De merel    
De raaf    
De rotgans    
De slechtvalk    
De spreeuw    
De tapuit    
De Turkse tortel    
De zeearend
De zilvermeeuw    
De zwarte specht    
Koekoek    
Meerkoet    
Mijn roofvogels