Werken

Een tegen allen    
Geen blad voor de mond    
Hoofddoek of blinddoek ?    
Vrank en vrij