Werken

De stilte van het ongesproken woord    
Het lot was mij gunstig gezind