Werken

Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden    
Legal argumentation and the rule of Law    
Regels van rechtsvinding    

Reeksen

Cahier Privaatrecht

Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden