Werken

Ora et labora    
Wat we van monniken kunnen leren