Werken

De raaf    
Het hoge noorden    
The Future Polar Bear    

Reeksen

Vogelboeken

De bergeend    
De gierzwaluw    
De goudvink    
De grutto    
De huismus    
De kauw    
De kievit    
De koekoek    
De merel    
De raaf    
De rotgans    
De slechtvalk    
De spreeuw    
De tapuit    
De Turkse tortel
Koekoek    
Meerkoet    
Mijn roofvogels