Werken

De constitutionele inbedding van het waterschap
Effectgerichte normen in het omgevingsrecht    
Grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer
Water en ruimte
Waterrecht in Nederland