Werken

Meten en meetkunde | 2e editie    

Reeksen

Reken en wiskundedidactiek

Hele getallen | 2e editie    
Meten en meetkunde | 2e editie    
Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen