Werken

Hofpredikers in de negentiende eeuw    
Jeugdliteratuur en didactiek    
Spreken over de Koning