Werken

Af en toe    
Een tijdelijk onderdak    
Een vindplaats geen schuilplaats