Werken

De waarheid hooger dan de leus    
Om hart en vurigheid