Werken

Gender in media, kunst en cultuur    
Handboek genderstudies    
Revoltes in de cultuurkritiek