Werken

helende kracht van familierelaties
Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië    
Maria Magdalena en Jezus | 1 Hun leven, hun liefde, hun missie    
Marie Madeleine et Jésus    

Reeksen

Maria Magdalena en Jezus

Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen    
Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië    
Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam