Werken

De kabinetsformatie in vijftig stappen    
De Republiek van Oranje, 1813-2013    
De Verenigde Staten van Europa | 2012    
Een versplinterd landschap    
Eine zersplitterte Landschaft    
Het geld regeert    
Het inkomen van de koning    
In dit huis    
Jaarboek parlementaire geschiedenis | 2011 Waar visie ontbreekt, komt het volk om    
Kabinetsformaties 1977-2012    
Natuur, milieu en klimaat
Polarisatie en hoogconjunctuur    
Weest wel met alle menschen    
Zonder koningin    

Reeksen

Egodocumenten

"Hoe zal het met mij aflopen"    
Afscheid van de wereld    
Autobiografie (1778-1854)    
Buyten gaets    
Cort relaas sedert den jare 1609    
Dagboek 1791-1797    
Dagboek 1872-1874    
De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757-1826)
De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841)    
De liefde en de vrijheid, natuurlijk!    
Een grand tour naar de nieuwe republiek    
Enege gedenckwerdege geschiedenissen    
Memoriaal ofte mijn levensraijsinghe    
Met trekschuit en draagstoel    
Mijn levensloop    
Mijn voornaamste daden en ontmoetingen    
Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap    
Nederlandsche toestanden    
Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder!    
The diary of Elizabeth Richards (1798-1825)    
Uit liefde voor vaderland en vrijheid    
Vader & zoons = Father & Sons    
Weest wel met alle menschen    

Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945

Polarisatie en hoogconjunctuur