Werken

De erfenis van Mozart    
De laatste winter    
Koning in het noorden    
Springtij (POD)    
Springtij (Special Watersnoodmuseum 2019)
Tropenjaren    
Tulpenliefde