Werken

Het gebed als bron van kracht    
In betrouwbare handen    
Oosterse verhalen en hun geheime betekenis    

Reeksen

Werkboekjes voor de Eredienst

Als een kind gestorven is    
Dat zetten we gewoon op de beamer    
De Maaltijd vieren    
De psalmen gezongen    
Dit huis zingt!    
Een nieuw lied    
In betrouwbare handen    
Met alle heiligen    
Ziekenzalving