Werken

Anatomie en fysiologie    
Anatomie en fysiologie    
Anatomie en fysiologie | AG 302    
Het lichamelijk functioneren    

Reeksen

Basiswerk AG

Administratie voor tandartsassistenten    
Anatomie en fysiologie    
Anatomie en fysiologie    
Assistent en maatschappij    
Assisteren bij behandelingen    
Assisteren in beeld    
Basiskennis schei- en natuurkunde    
Bereiden en aseptisch handelen
Bereiden in de apotheek    
Eigen spreekuur en chronische ziekten    
Engels    
Farmaceutisch rekenen    
Farmacotherapie in de apotheek    
Geneesmiddelenkennis voor doktersassistenten    
Geneesmiddelenkennis voor doktersassistenten
Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk    
Inleiding in de farmacotherapie    
Inleiding in de gezondheidszorg    
Inleiding medische kennis    
Medisch technisch handelen    
Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten    
Medische achtergronden bij triage    
Medische hulpmiddelen    
Medische kennis    
Medische terminologie anatomie en fysiologie    
Medische terminologie pathologie    
Nederlands
Omgaan met diversiteit    
Poliklinieken, jeugdgezondheidszorg en arbodienst    
Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten    
Praktische vaardigheden voor tandartsassistenten    
Preventie en voorlichting    
Productzorg    
Productzorg voor apothekersassistenten
Professionele communicatie en beroepshouding    
Rekenen    
Specifieke doelgroepen voor assisterenden
Triage    
Verpleegtechnisch handelen voor doktersassistenten    
Verstrekking en vergoeding    
Voorlichting en advies in de apotheek    
Voorraadbeheer en logistiek    
Werkprocessen in de huisartsenpraktijk    
Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg    
Werkprocessen in de tandartspraktijk    
Zo werkt het in de apotheek    
Zo werkt het in de huisartspraktijk    

Bouwstenen gezondheidszorgonderwijs

Aspecten van de beroepsuitoefening    
Basiszorg voor helpenden    
Chirurgie    
Chronisch zieken | 2 | Afstudeerdifferentiatie 515    
Chronisch zieken | I    
Gezonde en zieke mensen    
Het lichamelijk functioneren    
Inleiding in de verpleegkunde en aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Kraam-, kind- en jeugdzorg | 2    
Kraamvrouwen en pasgeborenen    
Lichamelijke gezondheidsproblematiek    
Menswetenschappen    
Menswetenschappen & communicatie en interactie in de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Menswetenschappen in de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Relaties in de zorg    
Vaardigheden    
Vaardigheden basisverpleegkunde    
Verloskunde en gynaecologie    
Verloskunde, gynaecologie en kindergeneeskunde    
Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden | 1    
Verplegen van geriatrische zorgvragers | Leerlingenboek    
Verplegen van interne en chirurgische zorgvragers | 2    
Verplegen van interne en chirurgische zorgvragers | Niveau 4    
Verplegen verstandelijke gehandicapten    
Werkboek lichamelijk functioneren en bijbehorende gezondheidsproblematiek    
Werken in de zorg set 3 dln    
Zorgcategorieen    

Kompas voor AG

Algemene geneesmiddelenkennis    
Anatomie en fysiologie | AG 302    
Communicatie bij intake en voorlichting    
Instapkatern | Tandartsassistente    
Instapkatern rekenen    
Kwaliteit in praktijk    
Nederlands    
Scheikunde bij geneesmiddelenbereiding    
Spoedgevallen    
Zelfstandig af te handelen hulpvragen | Doktersassistenten    
Zelfstandige (be)handelingen | 2    
Zelfstandige (be)handelingen | I