Werken

Niet gehinderd door schroomvalligheid    
Zij in de geschiedenis    
Zinvol & vol zin