Werken

De Indische wereld van Louis Couperus    
Indische letteren | 24 (2009) 2 Van inlander tot Indonesiër    
Multatuli nu    
Rubber    
Themanummer Hella S. Haasse