Werken

Beste Tommie, wat als je hele leven een leugen blijkt te zijn?