Werken

3-pak Commentaar op Lucas    
Commentaar op Handelingen    
Commentaar op Lucas | 1 de oorsprongen van het geloof    
Commentaar op Lucas 14-24
Commentaar op Lucas 5-13
De ladder van de kloosterlingen