Werken

Onderwijs van het nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I    
Tweehonderd jaar neerlandistiek aan de universite de Liege