Werken

Een warme oostenwind    
Njai Inem
Rood en wit met blauw    
Schaduw van schijn