Werken

Congresbundel de Jonge Nederlandse Juristenvereniging | 2015
Houses, Homes and the Law
Houses, Homes and the Law
People and Buildings    
Regulating the city    
Woonoverlast en het recht op priveleven    

Reeksen

NILG - Openbare orde en veiligheid

Criminal liability for serious traffic offences    
Het recht om te demonstreren    
Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?    
Woonoverlast en het recht op priveleven    

Studies in Housing Law

Houses, Homes and the Law
Houses, Homes and the Law
People and Buildings    
Regulating the city: contemporary urban housing