Werken

De innerlijke eenheid van de religies    
Dhammapada    
Gnosis, geloof en logica    
Halteplaatsen van wijsheid    
Insight dialogue    
Levenslessen    
Sacrale kunst wereldwijd    
Soefisme, hart van de Islam