Werken

De bloedbroederschap    

Reeksen

De Wetten van de Magie

De aflossing    
De bloedbroederschap    
De ongeschreven wet    
De ziel van het vuur    
Fantoom    
Het weerloze rijk    
Het zwaard van de waarheid    
Ketenvuur    
Steen der tranen    
Tempel der winden    
Zuilen der schepping    
Zuster van de duisternis