Werken

De Belgische revolutionairen van 1830 en de constructie van een natiestaat    
Het verloren koninkrijk    
Politieke geschiedenis Belgie    

Reeksen

Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

De Belgische revolutionairen van 1830 en de constructie van een natiestaat    
De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk    
Dynastisch en burgerlijk historisme    
Een nieuw koninkrijk, een nieuwe kunst    
Het onverenigd Koninkrijk der Nederlanden    
Lotsverbonden ontrouw    
Sur la langue nationale    
Ter begunstiging van de volksvlijt