Werken

Coperate communicatie    
Jaarboek voor de Geschiedenis van Onderwijs en Opvoeding | 2007    
Opstanding    
Over pedagogische kwaliteit    
Tot burgerschap en deugd    
Vijf eeuwen opvoeden in Nederland    
Vincent van Gogh    
Zolang ik liefhad, blijf ik schrijven

Reeksen

Persona

Mijn laatste snik    
Vincent van Gogh